ข่าวสารจากคนอฟ

คนอฟ ร่วมกิจกรรม งาน “กอล์ฟ 84 ปีสถาปัตย์ 1 ศตวรรษจุฬาฯ” ณ สนามกอล์ฟล่าลูกกาคันทรี่คลับ จังหวัดปทุมธานี

28 เมษายน 2560

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์อะคูสติกมาตรฐานเยอรมัน ได้รับเกียรติจาก สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมสนับสนุน งาน “กอล์ฟ 84 ปีสถาปัตย์ 1 ศตวรรษจุฬาฯ” ณ สนามกอล์ฟล่าลูกกาคันทรี่คลับ จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนใหม่ “ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER