ข่าวสารจากคนอฟ

คนอฟ ร่วมงาน รดน้ำ-ดำหัว สถาปนิกอาวุโส “ดำหัว ครัวฮอม” จัดโดยคณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ ณ ยุ้งข้าวล้านนา จังหวัด เชียงใหม่

23 เมษายน 2558

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมมาตรฐานเยอรมัน ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ ให้เข้าร่วมงานรดน้ำ-ดำหัว สถาปนิกอาวุโส ภายใต้ชื่องาน "ดำหัว ครัวฮอม" โดยมีสถาปนิกอาวุโส ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่สมาชิกล้านนาฯซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯให้ความสำคัญและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER