ข่าวสารจากคนอฟ

คนอฟ ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ เขตภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรม Dinner Talk ณ ร้านอาหาร Sabroso อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

20 มิถุนายน 2558

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมมาตรฐานเยอรมัน ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ เขตภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรม Dinner Talk ณ ร้านอาหาร Sabroso อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีสถาปนิก มันฑณากร วิศวกร ผู้รับเหมา และนักศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน ทางบริษัทคนอฟฯ ได้รับเกียรติจากคุณ เป้ จีรเวช หงสกุล เจ้าของบริษัท IDIN ARCHITECTS มาเป็นวิทยากรในงาน โดยคุณเป้แบ่งปันแนวคิด จากผลงานของบริษัท IDIN ARCHITECTS เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้นำไปต่อยอดการออกแบบผลงานของตนเองได้ ทางบริษัทคนอฟฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจาก กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ เขตภาคใต้ตอนบน ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้งาน Dinner Talk สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER