ข่าวสารจากคนอฟ

คนอฟ ได้รับเกียรติจาก สภาสถาปนิก ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ณ ห้องจอมขวัญ โรงแรม ขวัญเรือนปาร์ค จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

25 กรกฎาคม 2558

ทางบริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมมาตรฐานเยอรมัน ได้รับเกียรติจาก สภาสถาปนิก ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ณ ห้องจอมขวัญ โรงแรม ขวัญเรือนปาร์ค จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ภายในงานได้รับความสนใจจากสถาปนิกในเขตภาคอีสานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER