โซลูชั่น : ระบบอะคูสติก

ระบบอะคูสติค ข้อกำหนดในการออกแบบทางด้านอคูสติคมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ในอาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองในการใช้งานด้านอคูสติคนั้นๆ.

สำหรับพื้นที่ๆใหญ่และเปิดโล่งเช่นโถงทางเข้าหรือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ความต้องการด้านอคูสติคคือ การดูดซับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ, ผู้คนจำนวนมาก, รวมไปถึงเสียงดนตรีและการป่าวประกาศ เสียงเหล่านั้นอาจจะสะท้อนไปมาในพื้นที่ ทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้สถานที่ ในอีกมุมหนึ่ง พื้นที่ห้องประชุมในสถานที่ทำงานต้องการการป้องกันเสียงส่งผ่านและการดูดซับในเวลาเดียวกัน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบเหมาะสมกับบรรยากาศการทำงาน บรรยากาศทางด้านเสียงที่ดี.

สินค้าและระบบของคนอฟได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนอง ทั้ง การป้องกันเสียงส่งผ่านและการดูดซับเสียงเพื่อที่จะได้สร้างบรรยากาศทางด้านเสียงที่ดี สินค้าอคูสติคของคนอฟ เช่น AMF, Cleaneo, Danoline และ Heradesign สามารถใช้ในการดูดซับและควบคุมเสียงก้อง เสียงสะท้อน ในขณะที่การใช้ระบบแผ่นยิปซัม ที่มีคุณภาพของคนอฟจะช่วยทำให้เสียงส่งผ่าน ฝ้าและผนังมีค่าน้อยที่สุด.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Knauf Danoline

แผ่นอะคูสติกยิปซั่มสำหรับผนัง และฝ้าเพดานที่พัฒนาโดยคนอฟ เพื่อให้ได้มาตรฐานการควบคุมเสียงที่ก้าวหน้าที่สุดของยุโรป จึงทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ

Knauf Cleaneo

เป็นผลิตภัณฑ์ฝาผนังและฝ้าเพดานอะคูสติกยิปซัมรายแรกของโลกที่สามารถป้องกันเสียงสะท้อนและมีระบบฟอกอากาศในตัว

SoundShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf Soundshield พัฒนาขึ้นมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงที่ไม่พึงประสงค์

StandardShield

แผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf StandardShield ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

CALL US 02-6896077

SITEMAP PRIVACY DISCLAIMER